ÜRÜN VE PROSES ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

Akıllı, Verimli ve Güvenli Fabrikalar ve dolayısıyla Sanayide Dijital Dönüşüm - Endüstri 4.0 projelerinin ilk adımı, sağlam bir vizyon ve bir yol haritası belirlemektir. Bu planlamaları yaparken firmaların; kendi üretim dinamiklerini, mevcut koşullarını ve iyileştirme noktalarını çok iyi belirlemesi; sektörel dinamikleri ve beklentileri de iyi analiz etmesi gerekmektedir. Yıldızgen olarak iş geliştirme ve mühendislik tecrübelerimizi birleştirerek müşterilerimizin bu süreci en doğru şekilde yönetebilmeleri için; geniş çaplı bir iş planı çerçevesinde nihai hedefi müşterilerimize katma değer sağlayacak yol haritaları geliştirmekteyiz. Aynı zamanda Endüstri 4.0 konusunda firma içinde farkındalık yaratmak, Endüstri 4.0 çerçevesinde uygulanabilecek örnek vaka çalışmalarını belirleyip önceliklendirmek ve bu konuda ilk adımı birlikte atmak için çalışmalar yapmaktayız. Bu hizmeti müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre çeşitli seviyelerde sunmaktayız.

Bu çalışmalar kapsamında müşterilerimize mühendislik temelli ürün geliştirme ve üretim süreçleri iyileştirme üzerine projeler hazırlayıp uygulamalar geliştirmekteyiz. Müşterilerimizin sürdürülebilir rekabet gücünü arttırmak için, ürettikleri ya da üretmeyi planladıkları bir ürünün ulusal/uluslararası standartlara uygun hale gelmesi veya geliştirilmesi amaçlı projeler geliştirmekteyiz. Aynı şekilde müşterilerimizin halihazırdaki üretim hattının iyileştirilmesi daha verimli hale getirilmesi, enerji sarfiyatının düşürülmesi amaçlı projeler geliştirmekteyiz.

ÜRÜN VE PROSES ARAŞTIRMA GELİŞTİRME