KESTİRİMCİ BAKIM, TAMİR, REVİZYON & İKAME


 

Kestirimci Bakım, Tamir, Revizyon & İkame

İşletmeler makine ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istemektedirler. Makine ve tesislerin arıza nedeniyle yaşanan duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları, önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle işletmeler için bakım faaliyetleri işletme maliyetleri açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Değişen sanayi ihtiyaçlarına göre farklı bakım teknikleri gelişmiştir. Bakımın ilk ortaya çıkışı olan düzeltici bakımda; ekipmana, arızadan veya performanstaki kötü gidişten sonra daha büyük kayıplara yol açmasının engellenmesi için bakım uygulanmaktadır. Düzeltici bakım zamanla yerini planlı bakıma bırakmıştır. Planlı bakımın koruyucu bakım ve kestirimci bakım olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Koruyucu bakım periyodik olarak yapılan tüm onarım, yağlama ve yenileme işlemlerini, kestirimci bakım ise ölçümler ve analizler sonucunda arıza olasılığı olan ekipmanların bakım işlerini içerir.

Yıldızgen olarak, işletmelerde bu bakım yaklaşımları ile ilgili çözümler üretirken yazılım desteği ile işletmeye özel bakım planlaması, yürütülmesi, izlenmesi ve kontrolünü sağlamaktayız. Yaptığımız çalışmalar ile işletmedeki ekipmanların (tüm bir makine veya özel bir parçası da olabilir) kendi çalışma sistemi içerisinde bakım gereksinimlerini belirleyerek işletmeye özel çözümler üretmekteyiz. Arıza modları ve etkileri analizi ile gerekli görülen bakım işlemlerini ve aralıkları belirlemekteyiz. İncelenen ekipmanın enerji ve performans verimliliği açısından bakımla mı, tamirle mi, yoksa ikame ile mi işletmeye daha avantajlı olacağı konusunda raporlar sunmaktayız.

Bakımın son derece önem kazandığı endüstri dünyasında pek çok çeşidi olan bakım yaklaşımlarından işletme özelinde en uygun olan yöntemin seçilerek uygulanması gerekmektedir. Burada en önemli ölçüt maliyet olup, işletmeye her alanda verimlilik sağlayacak bir bakım politikası uygulanmalıdır.

Bu alandaki çalışmalarımızla, işletmelerin enerji verimliliklerini arttırmak, arıza oranlarını düşürerek bakım-tamirat maliyetlerini düşürmek, ekipman durmasından kaynaklanacak üretim maliyetlerindeki artışları önlemek için çözümler sunmaktayız.

Analiz Alanlarımız ve Çözüm Yöntemlerimiz:
Bakım Faaliyetleri
Ekipman Arıza-Ömür İlişkisi
Koruyucu Bakım
Makine Performansına Dayalı Bakım
Kestirimci Bakım
Maliyet Açısından Verimli Bakım
Bakımlar Arası Ortalama Süre
Arızayı Öngörme
Titreşim Analizi
    • Kestirimci Bakımda Titreşim Analizi
    • Titreşim Ölçüm Parametreleri
    • Titreşimin Türü
    • Titreşimi Değiştiren Diğer Etkenler
    • Titreşim Analizi Yönlendirme Tabloları
Ekipmanlarda En Çok Görülen Arızaların Tespiti
    • Genel Makine Kriterleri
    • Balanssızlık
    • Kaplin Ayarsızlığı
    • Mekanik Gevşeklik
    • Rulman Arızaları
    • Kaymalı Yatak Arızası
    • Dişli Arızaları
    • Kayış/Kasnak Sistemleri
Yağlama ve Yağ Analizi
    • Makine Arızalarının Temel Nedenleri
    • Yüksek Sıcaklığın Yağa Etkisi
    • Sıcaklık ile Ömür Uzama Faktörü
    • Kirlilik-Ömür İlişkisi
    • Yaygın Kirlilik Kaynakları
    • Yağdaki Su/Nem ve Kirliliğin Ömre Etkisi
    • Su Oranı ile Ömür Uzama Faktörü
    • Yağın Depolanması
    • Yağlama Uygulaması
    • Yağ Analiz Teknikleri
    • Yağ/Makine Ömrü
Termal Görüntüleme
    • Yerinde Dengeleme
    • Tek Düzlemde Dengeleme