ENERJİ VERİMLİLİĞİ


 

Enerji Verimliliği

Sanayide dijitalleşme ile teknolojilerin gelişmesinin yanında yaşanan en önemli gelişmelerden biri de dünya kaynaklarının hızla tükenmesi ve sürdürülebilirlik kavramının gündeme gelmesi olmuştur. Enerji kaynağı olarak Birinci Endüstri Devrimi’nde kömür, su ve buhar gücü; İkinci Endüstri Devrimi’nde ise petrol ve elektrik ön plandaydı. Fakat Üçüncü Endüstri Devrimi’nde, yenilenemez kaynaklardaki sıkıntılar ve çevresel kaygılarla güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları önemli hale gelmiştir.

Yıldızgen olarak müşterilerimize sunduğumuz enerji verimliliği yönetim sistemi ile fabrikaların enerji verilerini arşivliyor ve analiz ediyoruz. Kaydedilen enerji değerleri sayesinde enerji verimliliği stratejileri geliştiriyor ve uygulanması gereken tedbirleri ortaya çıkartıyoruz. Bu değerlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi ile detaylı bir şekilde enerji tüketim maliyetlerini hesaplıyoruz. Bu analizler, incelemeler ve hesaplamalar sayesinde öncelikle enerji tüketimi açısından verimsiz alanları tespit ederek iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz. Verimlilik sağlanırken aynı zamanda enerji satın alımını optimize ediyoruz. Enerji Verimliliği Yönetim Sistemlerimizin ürettiği özelleştirilmiş ve otomatik raporlar ile müşterilerimiz için mevzuatlara uyum, operatif maliyetlerin azaltılması, yatırım planlarının değerlendirilmesi, en uygun tarifelerle enerji satın alması çözümleri geliştiriyoruz. Bu faydalar ile müşterilerimizin pazarda sürdürülebilir rekabet güçlerini arttırmayı hedefliyoruz.