6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Bununla birlikte Kanun'un birçok maddesi ve ilgili yönetmelikler kademeli olarak yürürlüğe girdi ve girmekte. Ancak Kanun'dan önce çıkan ve uygulamaya yönelik olan çok sayıda ulusal/uluslararası standart, yönetmelik, tüzük ve tebliğ de mevcut. İSG mevzuatını oluşturan bu resmi belgelerin tümüne hakim olmak, asli işlerinizin arasında neredeyse imkansız. O nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını düzenli ve sistemsel bir şekilde yönetebilmek için bizden hizmet almak size bu yükümlülüğü en ekonomik ve uygulanabilir şekilde yerine getirmenin yanında birçok avantajı da beraberinde getirecektir. 

Kanun’a göre; işveren gerekli şartları sağladığı durumlarda kendisi veya şirket personellerinden görevlendirme yaptığı bir çalışanı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri kendi imkanlarıyla uygulayabilir. Ama yukarıda da bahsedildiği gibi; uzun yıllardır süre gelen çalışmalar sonucu biriktirilmiş mevzuat metinlerinin bir de geçiş döneminde çok hızlı bir şekilde değiştirildiği gözönüne alınırsa, bir işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını sistemsel olarak yürütmek için profesyonel bir yaklaşım kaçınılmaz olmaktadır.

Hem asli işlerinizden uzaklaşmamanız  hem de fazladan iş yükü altına girmemeniz için YILDIZGEN olarak şirketinizde en ekonomik ve en uygulanabilir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini biz kurabiliriz. Amacımız, zaten şirketinin birçok aşaması ile ilgilenmek zorunda olan değerli işverenler ile ekonomik koşullar gereği birçok çeşit iş ile görevlendirilmiş çalışanlara, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının da fazladan bir iş yükü getirmesini engellemektir.

Bu alanda yaptığımız tüm çalışmalar ve edindiğimiz tecrübeler sayesinde, birçok sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi'nin en hızlı ve en uygulanabilir şekilde hayata geçirilmesi konusunda çok başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz. Bu başarıları Siz değerli ziyaretçilerimizle de paylaşmak isteriz.