İşyerinde çalışanların sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.

İşveren ve çalışanlar; kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığını hemen farkına varamaz. Ancak bir süre geçtikten sonra termal konfor hissedilmeye başlanır. Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse; önce sıkıntı hissedilir ve daha sonra rahatsızlık duyulur.

İş kazalarının artmasına ve üretimin azalmasına bir başka deyişle verimin düşmesine sebep olmaktadır.

Dökümhaneler, haddehaneler, yüksek fırınlar, kazan daireleri, çimento ve kireç fabrikaları, ekmek fabrikaları ve fırınları, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, ısıl işlem üniteleri vb. iş yerleri sıcak çalışma şartlarının oluştuğu bölümlere sahip iş yerlerinde ölçülmesi hayati önem taşımaktadır.

Aşağıdaki şartlar ölçümlerle değerlendirilir:

1. Hava sıcaklığı

2. Havanın nem yoğunluğu

3. Hava akım hızı

4. Radyant ısı

5. Giyim

6. Metabolik sıcaklık