İşyerlerindeki gürültü, çalışanların hem işitme sağlığını hem de fizyolojik ve psikolojik dengesini bozarak çalışma performansını azaltan en büyük problemlerden biridir. Günlük çalışma temposu içerisinde çok farkedilmese de etkileri uzun dönemde ortaya çıkan çalışma ortamındaki sinsi risklerden biridir.

Gürültünün sebep olduğu olumsuz etkilerin başında işitme duyusuna verdiği zararlar gelir. Bu zararlar geçici ve kalıcı olarak iki bölümde incelenebilir. Geçici zararların en çok karşılaşılanı geçici işitme eşiği kayması ve duyma yorulması olarak bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıptır. Kalıcı zarar ise etkilenmenin çok fazla olduğu ve işitme sisteminin eski özelliklerine kavuşamadığı durumlardır.

Gürültü, insan vücudunun farklı bölgelerine de olumsuz etkiler yapar. Kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişmesi, göz bebeği büyümesi, solunum hızlanması, dolaşım bozuklukları ve ani refleksler bunların başlıcalarıdır.

Öte yandan , gürültü psikolojik olarak da sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk ve zihinsel faaliyetlerde yavaşlamalara sebep olabilir.

Gürültünün iş performansına da bilinen etkileri vardır. Yapılan çalışmalar, ortamdaki gürültünün iş verimini açık bir şekilde düşürdüğünü göstermiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı da gürültünün bu bilinen etkilerinde dolayı işyerlerindeki gürültü miktarlarının ölçülmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Gürültü ölçümü hizmetimizle bu yükümlülüğünüzü yerine getirmede yardımcı olurken, çalışanlarınızın sağlığını korumanızda ve çalışma verimliliğinizi artırmada size destek olmaktan mutluluk duymaktayız.