İşyerlerinde yapılan çalışmaların mükemmel bir şekilde yürütülebilmesi ve çalışanların başta göz sağlığının korunması uygun bir aydınlatma sisteminin olmasına bağlıdır. Aydınlatma öncelikle, yapılan çalışmaların doğru bir şekilde ilerletilmesi için gereklidir. Çalışanlar içinse, en uygun aydınlatma koşulları sağlandığında göz sağlıklarını ve görme netliğini korumak adına önemlidir. 

İnsan çevresini algılamada en çok bilgiyi gözleri sayesinde alır. Bütün algılamanın %80-90'lık gibi büyük bir oranı görme duyusu ile gerçekleşir. Bu durum da doğru bir aydınlatmanın hem işin yürütümü açısından hem de çalışan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Bu önem doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı da işyerlerinde aydınlatma değerlerinin ölçülmesini ve standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesini mecbur kılmaktadır. İşte aydınlatma ölçümü hizmetimizle hem bu zorunluluk karşısında sizlere çözüm üretiyor hem de işyerlerinizde verimli bir aydınlatma sistemi kurabilmeniz için destek oluyoruz.