İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği aşağıda listelenen tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 kez yapılmalıdır. Bununla ilgili hüküm “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” şeklindedir.

Firmanız bünyesindeki tesisatların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

Periyodik Kontrolü Hizmeti Verdiğimiz Başlıca Tesisatlar

Elektrik Tesisatı
Topraklama Tesisatı
Paratoner Tesisatı
Akümülatör, Transformatör
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
Yangın Söndürme Cihazı
Havalandırma ve Klima Tesisatı