İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca mevzuatta yine “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

Mevzuatta bulunan diğer bir hüküm de; “Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.” şeklindedir.

Firmanız bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

Periyodik Kontrol Hizmeti Verdiğimiz Başlıca Basınçlı Kap ve Tesisatlar

Basınçlı Hava Tankları
Kompresörler
Hidroforlar
Buhar Kazanları
Kalorifer Kazanları
Kızgın Yağ Kazanları
Kızgın Su Kazanları
Boyler ve Genleşme Tankları
Buhar Jeneratörleri
Otoklavlar
Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, Dikişsiz)
Taşınabilir asetilen tüpleri
Manifoldlu asetilen tüp demetleri
Manifoldlu tüp demetleri
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG ve benzeri)(yeraltı, yerüstü)
Kullanımdaki LPG tüpleri
Kriyojenik Tanklar
Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar