• SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM - ENDÜSTRİ 4.0

  Sanayide Dijital Dönüşüm - Endüstri 4.0'ın getirdiği yeni teknolojiler ile yeni iş modelleri oluşturmaktayız.

  Dijital Dönüşüm Yol Haritanız için;


  Tıklayın
  slide
 • DİJİTAL İŞLETMELER - AKILLI FABRİKALAR

  Çözüm ürettiğimiz müşterilerimiz için, tedarik, üretim ve satış süreçlerinde etkinlik ve verimlilik artışı sağlıyoruz.

  Akıllı, Verimli ve Güvenli Fabrikalar için;


  Tıklayın
  slide
 • NESNELERİN İNTERNETİ - SİBER GÜVENLİK
  BULUT TEKNOLOJİLERİ

  Geliştirdiğimiz gerçek zamanlı ve merkezi olmayan iletişime dayalı bu teknolojiler ile zaman kaybı yaşamazsınız.

  Gecikmeden Karar Verme Olanağı için;


  Tıklayın
  slide
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  Müşterilerimize, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti vermek, önemli faaliyet alanlarımızdandır.

  Profesyonel ve Kaliteli Hizmet için;


  Tıklayın
  slide
 • İŞ EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLLERİ

  Müşterilerimizin kullandığı ekipmanların periyodik kontrollerini tecrübeli ve dinamik ekibimizle yapmaktayız.

  Hızlı ve Güvenilir Çözüm İçin;


  Tıklayın
  slide
 • İŞ HİJYENİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

  Müşterilerimizin çalışma ortamlarındaki İş Hijyeni parametrelerini büyük bir hassasiyetle ölçümleyip, raporlamaktayız.

  Aydınlatma, Gürültü, Termal Konfor, Toz gibi ölçümler için;


  Tıklayın
  slide

MÜHENDİSLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


DİJİTAL DÖNÜŞÜM-ENDÜSTRİ 4.0

İnsan kaynağından hammadde tedariğine, üretimden satışa kadar tüm süreçlerde dijital teknolojilerin kullanılarak anlamlı verilerin üretilmesi ve bu verilerin yine dijital teknolojiler kullanılarak firma ve paydaşlarına değer yaratacak şekilde kullanılmasıdır. Dijital dönüşümü sadece süreçlerin dijitalleşmesi değil; kültürün, zihniyetin ve iş modellerinin dijitalleşmesi olarak düşündüğümüzde sanayimizin rekabet gücü ve ülkemizde yerli ve ileri teknolojilerin üretilmesi için önemli fırsatlar barındırdığı bir gerçektir.Dahası

DİJİTAL İŞLETME-AKILLI FABRİKA

Akıllı Teknoloji Alt Bileşenleri sayesinde pazar gereksinimlerini hızlı, esnek ve verimli bir şekilde karşılamaktadır. Bu teknoloji alt bileşenleri, ürün geliştirme ve üretim süreçlerini iyileştirme çalışmalarını yazılım ortamında yapmayı, üretim ve servis süreçlerinin iletişimini, makinelerin ve ürünlerin gerçek zamanlı bilgi alışverişini, otonom kontrol ve optimizasyonu mümkün kılmaktadır. Akıllı Fabrikalar, ürünlerini pazara daha hızlı çıkarmakta, daha fazla esnekliğe ve daha verimli üretime sahip olmaktadır.Dahası

NESNELERİN İNTERNETİ-EKİPMAN YÖNETİMİ

Nesnelerin interneti ile üretimde kullanılan makineler, bilgisayarlar ve otomasyon sistemleri veri üretir hale gelerek bakım, enerji tüketimi gibi birçok alanda veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılmaktadır. Yıldızgen’in geliştirdiği gerçek zamanlı ve merkezi olmayan iletişime dayalı bu teknolojiler ile zaman kaybı yaşamaksızın, gecikmeden karar verme olanağı sunulmaktadır. Dahası

ÜRÜN VE PROSES GELİŞTİRME

Müşterilerimize mühendislik temelli ürün geliştirme ve üretim süreçleri iyileştirme üzerine projeler hazırlayıp uygulamalar geliştirmekteyiz. Müşterilerimizin sürdürülebilir rekabet gücünü arttırmak için, ürettikleri ya da üretmeyi planladıkları bir ürünün ulusal/uluslararası standartlara uygun hale gelmesi veya geliştirilmesi amaçlı projeler geliştirmekteyiz. Aynı şekilde müşterilerimizin halihazırdaki üretim hattının iyileştirilmesi daha verimli hale getirilmesi, enerji sarfiyatının düşürülmesi amaçlı projeler geliştirmekteyiz.  Dahası

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Yıldızgen olarak müşterilerimize sunduğumuz enerji verimliliği yönetim sistemi ile fabrikaların enerji verilerini arşivliyor ve analiz ediyoruz. Kaydedilen enerji değerleri sayesinde enerji verimliliği stratejileri geliştiriyor ve uygulanması gereken tedbirleri ortaya çıkartıyoruz. Bu değerlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi ile detaylı bir şekilde enerji tüketim maliyetlerini hesaplıyoruz. Dahası

ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ

Programlanabilir Kontrol Cihazları (PLC)
İnsan Makina Arayüzü (HMI)
Hareket Kontrol Sistemleri
Endüstriyel Haberleşme
Temel seviyede bir sensör bağlantı teknolojisinden, tüm işletmenin kalite ve üretim datalarının toplanıp, iletilmesine kadar olan tüm süreçlerde yüksek verimli ve tutarlı sistemler kurabilmekteyiz. Dahası

KESTİRİMCİ BAKIM, TAMİR, REVİZYON & İKAME

Bakımın son derece önem kazandığı endüstri dünyasında pek çok çeşidi olan bakım yaklaşımlarından işletme özelinde en uygun olan yöntemin seçilerek uygulanması gerekmektedir. Burada en önemli ölçüt maliyet olup, işletmeye her alanda verimlilik sağlayacak bir bakım politikası uygulanmalıdır. Arıza oranlarını düşürerek, maliyet artışlarını önlemek için çözümler sunmaktayız.  Dahası

ÜRÜN VE ÜRETİM YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Sunduğumuz imalat simülasyonu çözümleri ile parça imalatı için komple CAD, CAM, CNC süreçlerini destekleyen ortak imalat uygulamaları geliştirmekteyiz. Makine takım simülasyonu, CNC programlama, post-processing vb. uygulamalar ile müşterilerimizin yüksek verimde imalat yapmasını sağlamaktayız. Dahası

İŞ SAĞLIĞI

İş Sağlığı uygulamalarında amacımız; çalışanların sağlık durumlarının göz önüne alınarak işe uygunluklarının belirlenmesi ve çalışanları meslek hastalıklarına karşı korumaktır. Bu doğrultuda İşyeri Hekimlerimiz işyerlerini bizzati ziyaret ederek; iş sağlığı denetimleri ve uygulamaları ile çalışma ortamlarındaki sağlıksız durumlara sebep olan nedenleri belirleyip bunlara karşı gerekli çalışmaları yaparak önlem alınmasını sağlarlar. Dahası

İŞ GÜVENLİĞİ

İş Güvenliği uygulamalarında amacımız; "İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak yeni nesillere aktarılacak güvenli bir yaşama bilinci oluşturmak"tır. Bu bilinç ile hem çalışanların hem de işletmelerin güvenliği sağlanabilir. Bunu açıklamak çok zor değildir. Örneğin, çalışanların zarar görmesini engellemek amacıyla alınacak yangın önleyici tedbirler, aynı zamanda işletmelerin de yangından zarar görmesini engelleyecektir.Dahası

İŞ EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ

İşyerlerinde tehlike ve risk kaynaklarının başında gelen İş Ekipmanları'nın, Periyodik Kontrolleri'ni yaparak tehlike ve risk seviyesini en düşük seviyelere çekiyoruz. İş ekipmanının üretim tekniğinden, yapısal özelliklerine; kullanım amacından, çalışma şekillerine kadar tüm durumları inceleyerek oluşturduğu tehlike ve risk seviyelerini ve alınması gereken önlemleri raporluyoruz. Dahası

İŞ HİJYENİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşyerlerinde gürültü, aydınlatma ve termal konfor gibi başlıca fiziki koşulları ölçerek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını analitik olarak da izlenebilir hale getiriyoruz. Ölçüm değerlerinin limitleri sağlayıp sağlamadığını raporlayarak, gerekli önlemler için çözüm üretiyoruz. Böylelikle; çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları izleme ve önleme amaçlı ölçüm ve değerlendirme yapma ve ideal bir çalışma ortamı oluşturma yükümlülüğüne karşı işverenlere destek oluyoruz. Dahası