İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamındaki çok sayıda ulusal uluslararası standart, yönetmelik, tüzük ve tebliğe hakim olmak, asli işlerinizin arasında neredeyse imkansız. O nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını düzenli ve sistemsel bir şekilde yönetebilmek için bizden hizmet almak size bu yükümlülüğü en ekonomik ve uygulanabilir şekilde yerine getirmenin yanında birçok avantajı da beraberinde getirecektir. Dahası

OSGB HİZMETLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamındaki çok sayıda ulusal uluslararası standart, yönetmelik, tüzük ve tebliğe hakim olmak, asli işlerinizin arasında neredeyse imkansız. O nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını düzenli ve sistemsel bir şekilde yönetebilmek için bizden hizmet almak size bu yükümlülüğü en ekonomik ve uygulanabilir şekilde yerine getirmenin yanında birçok avantajı da beraberinde getirecektir. Dahası

İŞ SAĞLIĞI

İş Sağlığı uygulamalarında amacımız; çalışanların sağlık durumlarının göz önüne alınarak işe uygunluklarının belirlenmesi ve çalışanları meslek hastalıklarına karşı korumaktır. Bu doğrultuda İşyeri Hekimlerimiz işyerlerini bizzati ziyaret ederek; iş sağlığı denetimleri ve uygulamaları ile çalışma ortamlarındaki sağlıksız durumlara sebep olan nedenleri belirleyip bunlara karşı gerekli çalışmaları yaparak önlem alınmasını sağlarlar. Dahası

İŞ GÜVENLİĞİ

İş Güvenliği uygulamalarında amacımız; "İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak yeni nesillere aktarılacak güvenli bir yaşama bilinci oluşturmak"tır. Bu bilinç ile hem çalışanların hem de işletmelerin güvenliği sağlanabilir. Bunu açıklamak çok zor değildir. Örneğin, çalışanların zarar görmesini engellemek amacıyla alınacak yangın önleyici tedbirler, aynı zamanda işletmelerin de yangından zarar görmesini engelleyecektir.Dahası

İŞ EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ

İşyerlerinde tehlike ve risk kaynaklarının başında gelen İş Ekipmanları'nın, Periyodik Kontrolleri'ni yaparak tehlike ve risk seviyesini en düşük seviyelere çekiyoruz. İş ekipmanının üretim tekniğinden, yapısal özelliklerine; kullanım amacından, çalışma şekillerine kadar tüm durumları inceleyerek oluşturduğu tehlike ve risk seviyelerini ve alınması gereken önlemleri raporluyoruz. Dahası

BASINÇLI KAP VE TESİSATLARIN KONTROLLERİ

Basınçlı Hava Tankları
Kompresörler
Hidroforlar
Buhar Kazanları
Kalorifer Kazanları
Kızgın Yağ Kazanları
Kızgın Su Kazanları
Boyler ve Genleşme Tankları
Buhar Jeneratörleri
Otoklavlar Dahası

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI KONTROLLERİ

Vinç
Caraskal
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)
Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant
Forklift
Transpalet
Lift: Atölye Tipi Lift ve Krikolar
Yapı İskeleleri
Platform
İş Makineleri Dahası

TESİSATLARIN KONTROLLERİ

Elektrik Tesisatı
Topraklama Tesisatı
Paratoner Tesisatı
Akümülatör, Transformatör
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
Yangın Söndürme Cihazı
Havalandırma ve Klima Tesisatı Dahası

İŞ HİJYENİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşyerlerinde gürültü, aydınlatma ve termal konfor gibi başlıca fiziki koşulları ölçerek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını analitik olarak da izlenebilir hale getiriyoruz. Ölçüm değerlerinin limitleri sağlayıp sağlamadığını raporlayarak, gerekli önlemler için çözüm üretiyoruz. Böylelikle; çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları izleme ve önleme amaçlı ölçüm ve değerlendirme yapma ve ideal bir çalışma ortamı oluşturma yükümlülüğüne karşı işverenlere destek oluyoruz. Dahası

AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

İşyerlerinde yapılan çalışmaların mükemmel bir şekilde yürütülebilmesi ve çalışanların başta göz sağlığının korunması uygun bir aydınlatma sisteminin olmasına bağlıdır. Aydınlatma öncelikle, yapılan çalışmaların doğru bir şekilde ilerletilmesi için gereklidir. Çalışanlar içinse, en uygun aydınlatma koşulları sağlandığında göz sağlıklarını ve görme netliğini korumak adına önemlidir. Dahası

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

İşyerlerindeki gürültü, çalışanların hem işitme sağlığını hem de fizyolojik ve psikolojik dengesini bozarak çalışma performansını azaltan en büyük problemlerden biridir. Günlük çalışma temposu içerisinde çok farkedilmese de etkileri uzun dönemde ortaya çıkan çalışma ortamındaki sinsi risklerden biridir. Gürültünün sebep olduğu olumsuz etkilerin başında işitme duyusuna verdiği zararlar gelir. Bu zararlar geçici ve kalıcı olarak iki bölümde incelenebilir. Dahası

TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

İşyerinde çalışanların sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.

İşveren ve çalışanlar; kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığını hemen farkına varamaz. Dahası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GÖZDEN KAÇAN DETAYLAR


Şantiyelerde ve inşaat alanlarında; zemin kazma, harfiyat yükleme, malzeme taşıma, zemin düzeltme gibi amaçlarla kullanılan paletli kepçeli kazıyıcı (excavator), silindir, kırıcı vb iş [...]

İnşaatlarda kullanılan iskelelerin İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına ve ilgili standartlara uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu konuda "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve [...]

Günümüz şantiyelerinin vazgeçilmez ekipmanlarından biri de vinçlerdir. İster kule vinç olsun, ister araçüstü mobil vinç; bu tür ekipmanlar en büyük kazalara sebebiyet verebilecek riskleri [...]

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenmiş periyot ve sürelerde bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile risk [...]

Apartman ve Site Yönetimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamındaki, Risk Değerlendirmesinden, Acil Durum Planlarına; İş Ekipmanları Periyodik Kontrollerinden, Acil Durum [...]

Sağlık ve güvenlik planı, yapı ve madencilik işlerindeki risklerin değerlendirildiği ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını sağlayan kuralları içeren plandır. "Yapı İşlerinde İş [...]

Sayfa Yapım Aşamasında: Test İçeriği: 22.10.2015 Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin. ......

Sayfa Yapım Aşamasında: Test İçeriği: 22.10.2015 Patlamadan korunma dokümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır Detaylı [...]

Sayfa Yapım Aşamasında: Test İçeriği: 22.10.2015 Yangın güvenliği, işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli [...]

BİZİ TERCİH EDEN DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ'E TEŞEKKÜRLER


  • Doğa Okulları

  • Altın Kitapları

  • CK Group

  • frs matbaa

  • Hayat Print

  • Seçil Ofset

  • Numune Matbaa