İŞ HİJYENİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ


Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı çalışma şartlarının ölçülebilir ve izlenebilir bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Bu amaçla gerekli ölçüm ve değerlendirmeler yaparak işyerlerinde termal konfor ve fiziki şartların uygunluğunun sürekli kontrol edilmesini sağlıyoruz. Çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan; çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları öğrenip, izleyerek ve önleyerek ideal bir çalışma ortamı oluşturmak üzere çalışmalar yapıyoruz.

Hizmet Verdiğimiz İç Ortam Ölçümleri

    • Aydınlatma Ölçümü
    • Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi
    • Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)
    • Titreşim Ölçümü
    • Toz Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
    • Organik Buhar Ölçümü
    • Aspirasyon Debi Ölçümü
    • Gaz Buhar Ölçümü

Çevresel Ölçümler

    • Baca Gazı (Emisyon) Analizleri
    • Uçucu Organik Bileşenler (VOC)
    • Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi