DİJİTAL İŞLETME - AKILLI FABRİKA - AKILLI TEKNOLOJİLER

Dijital İşletme-Akıllı Fabrika; Akıllı Teknoloji Alt Bileşenleri sayesinde pazar gereksinimlerini hızlı, esnek ve verimli bir şekilde karşılamaktadır. Bu teknoloji alt bileşenleri, ürün geliştirme ve üretim süreçlerini iyileştirme çalışmalarını yazılım ortamında yapmayı, üretim ve servis süreçlerinin iletişimini, makinelerin ve ürünlerin gerçek zamanlı bilgi alışverişini, otonom kontrol ve optimizasyonu mümkün kılmaktadır. Akıllı Fabrikalar, ürünlerini pazara daha hızlı çıkarmakta, daha fazla esnekliğe ve daha verimli üretime sahip olmaktadır.

YILDIZGEN olarak; firmaların Dijital İşletmelere-Akıllı Fabrikalara dönüşüm süreçleri ile daha verimli ve daha güvenli çalışma ortamlarına sahip olmasını sağlamak için çalışmaktayız. Yıllar içinde edindiğimiz tecrübelerimiz ve geliştirdiğimiz akıllı teknolojik çözümlerle donanım, yazılım ve dijital dönüşüm hizmeti sunabilmekteyiz. Böylece, Türkiye ve Dünya genelinde işletmelerin Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) politikaları geliştirmelerine ve uygulamalarına çözüm üreterek, sürdürülebilirliklerini ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda çözüm geliştirdiğimiz ve hizmet verdiğimiz Teknolojik Alt Bileşenlere bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

DİJİTAL İŞLETME - AKILLI FABRİKA - AKILLI TEKNOLOJİ


OTONOM ROBOTLAR MEKATRONİK SİSTEMLER

Robotlar ya da robotik/mekatronik teknolojiler “Otomasyon” dediğimiz zaman akla ilk gelen sözcüklerdendir. Objektif analiz kapasiteleri sayesinde insan kaynaklı hataları en aza indirmeleri beklenen robotlar, halen üretimde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla robot teknolojileri, Sanayide Dijital Dönüşüm - Endüstri 4.0’ın etkisini de arttırmak açısından vazgeçilmez unsurlardandır. Dahası

SİMÜLASYON - DİJİTAL İKİZ

Akıllı Fabrikalarda otomasyon süreçleri, cihazların ve makinelerin birbirleriyle haberleşerek üretim işlemlerini kendi içlerinde belirleyip düzenlemeleri anlamına gelmektedir. Örneğin, üretimin herhangi bir aşamasında kaynak sıkıntısı olması durumunda, gerekli kaynak siparişi otomatik olarak verilmekte, oluşan arızalar anında ve yerinde tespit edilip giderilebilmekte, sistem tam kapasiteyle ve sorunsuz çalıştırılabilmektedir. Dahası

YATAY VE DİKEY YAZILIM ENTEGRASYONU

Firmanın değer zincirini oluşturan yatay ve dikey unsurlar arasında, bilgi ve denetim akışını sağlayan teknolojilerdir. Sanayide Dijital Dönüşüm - Endüstri 4.0’ın temelinde yatan birbirine bağlantılı yapıların sağladığı sürekli akış, üretim açısından kritik bir noktadır. Bu akışı sağlamak için ise sadece belirli noktalarda değil, her noktada yatay ve dikey entegrasyon elde etmek gerekmektedir. Dahası

NESNELERİN İNTERNETİ-EKİPMAN YÖNETİMİ

Nesnelerin interneti ile üretimde kullanılan makineler, bilgisayarlar ve otomasyon sistemleri veri üretir hale gelerek bakım, enerji tüketimi gibi birçok alanda veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılmaktadır. Yıldızgen’in geliştirdiği gerçek zamanlı ve merkezi olmayan iletişime dayalı bu teknolojiler ile zaman kaybı yaşamaksızın, gecikmeden karar verme olanağı sunulmaktadır. Dahası

SİBER GÜVENLİK

Dijitalleşen üretim süreçlerine yapılabilecek siber saldırıları önlemek, dijital dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için hayati önem taşımaktadır. Sanal ortamlar, uzaktan erişim imkanları, bulut üzerinde saklanan veriler… Bu ve benzeri imkânların getirdiği avantajlardan tam olarak yararlanabilmek için, söz konusu ortamlarda güvenliğin de maksimum düzeye çıkarılması gerekmektedir. Çünkü bilgiler, özellikle de işletmelere ait veriler çok değerlidir. Dahası

BULUT TEKNOLOJİLERİ

Bilgi işleme yetkinliklerini internet üzerinden hizmet şeklinde sunarak şirketlere kaynak ve maliyet avantajı sağlamaktadır.Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte artan veri hacimleri, beraberinde farklı BT mimarilerini, sanallaştırma ve SaaS gibi çözümleri de getirmiştir. İnternet kullanımındaki artışın da etkisiyle mevcut donanım sistemleri ve yazılımların bu yükü kaldırması zorlaşmıştır. Bu ihtiyaçla birlikte, Bulut Bilişim kavramı ortaya çıkmıştır. Dahası

3 BOYUTLU YAZICILAR

Hemen her alanda kullanılan üç boyutlu yazıcılar prototip üretimini kolaylaştırırken üretim için kalıp ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu sistemlerin alışılagelmiş tedarik zinciri dinamiklerini kökten değiştirmesi beklenmektedir. 3D yazıcılarla üretilen objeler bir süredir hayatımızda yer almaktadır. Özellikle hızlı prototip üretme, görselleştirme, kişiselleştirilmiş üretim yapma açısından endüstride şimdiden önemli bir fark yaratmaktadır.Dahası

ARTTIRILMIŞ VE SANAL GERÇEKLİK

Gerçek hayatın ve durumların bilgisayar destekli olarak sanal biçimde oluşturulmasını sağlayan teknolojiler, üretim süreçlerinde verimliliğin artmasını ve maliyetin azalmasını sağlamaktadır. Dijital Dönüşüm – Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren yüksek teknolojili uygulamalardan biri de “simülasyon”, dolayısıyla Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik çözümleridir. Dahası

BÜYÜK VERİ VE İLERİ ANALİZ

Üretim sürecinde büyük verinin yönetimi, yakın geleceğin en önemli konu başlıkları arasında yer alacaktır. Üretimdeki her bir kaynağın internete bağlı ve büyük veri iletişiminin birer parçası olacağı düşünülürse, bu veri trafiğini iyi yönetecek ortamların geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirdiğimiz çözümlerle, üretimde farklı kaynaklardan gerçek zamanlı ya da stream şeklinde gelen verileri, geçmiş verilerle birlikte uygulamalar geliştirmek mümkündür. Dahası