Yatay ve Dikey Yazılım Entegrasyonu

 

Firmanın değer zincirini oluşturan yatay ve dikey unsurlar arasında, bilgi ve denetim akışını sağlayan teknolojilerdir.

Sanayide Dijital Dönüşüm - Endüstri 4.0’ın temelinde yatan birbirine bağlantılı yapıların sağladığı sürekli akış, üretim açısından kritik bir noktadır. Bu akışı sağlamak için ise sadece belirli noktalarda değil, her noktada yatay ve dikey entegrasyon elde etmek gerekmektedir.

   

Yatay Entegrasyon, üretim ve planlama sürecindeki her bir adımın kendi arasında, ayrıca farklı işletmelerin üretim ve planlama süreçlerindeki adımlar arasında kesintisiz bir akış sağlamak anlamına gelmektedir. Bu entegrasyon; ham madde tedariğinden tasarıma, üretime, pazarlamaya, sevkiyata kadar her noktayı kapsamaktadır. Farklı işletmeler arasında kurulan Yatay Entegrasyon yeni iş modellerinin geliştirilmesine de olanak sağlamaktadır. Kısacası Yatay Entegrasyon bütünleşik ve uçtan-uca sistemler kurmaktadır.

Dikey Entegrasyon süreçler arasında değil, tüm süreçlerde kullanılan teknolojik altyapıda kesintisiz bir iletişim ve akış sağlamak anlamına gelmektedir. Örneğin üretim alanındaki sensörler, aktüatörler, vanalar, motorlar, kumanda panelleri, üretim yönetimi sistemleri, kurumsal kaynak planlama yazılımları, iş zekası uygulamaları gibi birimlerin entegrasyonu bu kapsamda ele alınmaktadır. Dikey ve yatay entegrasyonun gerçekleştirildiği Endüstri 4.0 sayesinde, üretim süreçlerindeki değişikliklere ve sorunlara hızla karşılık verilebilmekte, müşteriye özel ve kişiselleştirilmiş üretim kolaylaşmakta, kaynak verimliliği arttırılmakta, küresel tedarik zincirinde optimizasyon elde edilmektedir. Öte yandan işletmeler daha esnek bir yapıya kavuşmaktadır. İhtiyaç duyulan değişiklikler basit arayüz güncellemeleriyle bile sağlanabilmektedir.

İşletmeler Endüstri 4.0 ve beraberinde gelen yeni teknolojileri kucaklarken, aynı zamanda süreç ve uygulama altyapısının da bu adaptasyona hazırlıklı olması gerekmektedir. Ürün tasarımından tedariğe, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar olan döngüyü müşteriler, tedarikçiler ve iş ortaklarıyla entegre biçimde yürütürken, esnek ve şeffaf sistemler tasarlamak şarttır. Yıldızgen'in geliştirdiği çözümler ile, PLM-Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, ERP-Kurumsal Kaynak Planlama, MES -Üretim Yürütme Sistemleri ve müşteri deneyiminde fark yaratacak CRM-Müşteri Deneyimi çözümleri konusunda farklı sektörlerin ihtiyaçlarına özgü hizmetler sunabilmekteyiz.

Tüm değer zinciri boyunca birbirine bağlantılı İşletmeler:
ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ
Ürünlerin fikir aşamasından başlayıp, tasarım, üretim ve servis süreçlerini kapsar. İnovasyon hızı, pazara çıkış süresi ve müşteriler bu döngünün itici gücüdür.
TEDARİK ZİNCİRİ
Doğal kaynakların, ham maddelerin ve bileşenlerin müşteriye teslim edilecek bitmiş ürüne dönüştürülmesi aşamasıdır. Maliyet, teslim süresi ve güvenilirliliği, ürün kalitesi ve karlılık bu sürecin ana unsurlarıdır.
İŞLETMELER
Üretim sanayisinde işletmeler genel işletme süreçlerinden başlayıp, üretimi kontrol eden süreçlere kadar farklı fonksiyonları yerine getiren kurumlardır. Zaman planlarına uyum, üretimde kalite ve maliyet dengesi kurumlar için kritik olan faktörlerdir