Üretim Simülasyonu - Fabrika Dijital İkiz

Fabrika operasyonlarındaki simülasyon teknolojileri sayesinde, makine kurulum ve ayarları sanal olarak yapılıp zaman ve maliyet avantajı sağlanmaktadır.

Fiziksel dünyayı uzun süredir sanal dünyadan ayrı değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Sanal dünyanın temeli fiziksel dünyaya dayanırken, fiziksel dünyanın sınırları sanal dünya ile genişlemektedir. Bu iki dünyanın bir araya geldiği Sanal-Fiziksel Sistemler ise iki önemli unsurdan oluşmaktadır: Birbirleri ile internet üzerinden ve atanmış bir internet adresi ile haberleşen nesne ve sistemlerin oluşturduğu ağ; gerçek dünyadaki nesnelerin ve davranışların bilgisayar ortamında simülasyonuyla ortaya çıkan sanal ortam.

Nesnelerin İnterneti ile birlikte çok geniş bir iletişim ağı yaratan ve böylece gerçek ve sanal dünyalar arasındaki sınırı kaldırmaya yönelen Siber-Fiziksel Sistemler, Sanayide Dijital Dönüşüm - Endüstri 4.0’ın temelindeki güçlerden birini oluşturmaktadır.

Endüstri 4.0 tabanlı üretim süreçleri, sistemlerin çeşitli arayüzler üzerinden farklı ağlara bağlanıp farklı servislerle iletişim kurmasını esas almaktadır. Tıpkı akıllı telefonlardaki internet bağlantısı ile çeşitli içeriklere ulaşmamız, çevremizdeki diğer akıllı telefonlarla farklı platformlar üzerinden iletişim kurmamız gibi, Endüstri 4.0 da Siber-Fiziksel Dünyalar arasındaki iletişimi makinelere yansıtmaktadır. Bunun en belirgin örneği ise “Akıllı Fabrikalar”dır.

Akıllı Fabrikalarda otomasyon süreçleri, cihazların ve makinelerin birbirleriyle haberleşerek üretim işlemlerini kendi içlerinde belirleyip düzenlemeleri anlamına gelmektedir. Örneğin, üretimin herhangi bir aşamasında kaynak sıkıntısı olması durumunda, gerekli kaynak siparişi otomatik olarak verilmekte, oluşan arızalar anında ve yerinde tespit edilip giderilebilmekte, sistem tam kapasiteyle ve sorunsuz çalıştırılabilmektedir.

Siber-Fiziksel Sistemler, sadece üretimde değil, Ar-Ge, tasarım ve pazarlama süreçlerinde de önemli farklar yaratabilmektedir. Örneğin, bir fabrika fiziksel olarak kurulmadan önce Yıldızgen'in oluşturacağı bir simülasyon yoluyla kurulup gerekli bütün fizibilite çalışmaları bu simülasyon üzerinden yapılabilmektedir.

Bu durum otomasyon uygulamalarının daha kısa sürelerde hatasız olarak tamamlanmasının ve tesisin operasyonundan sorumlu personelin yetkinliklerinin geliştirilmesinin önemini her gün daha da arttırmaktadır. Sunduğumuz çözümler ile geliştirilen otomasyon uygulamasının gerçek tesisle aynı davranışı sergileyen bir dijital ikizinde test edilmesi ya da eğitim amaçlı olarak kullanılması mümkündür.

Ayrıca geliştirilen uygulamayı gerçek bir kontrolör olmaksızın test etmek yine mümkündür. Bu özellikleri ile Yıldızgen'in çözümleri, projenin simülasyon gereksinimlerine göre uyarlanabilen, esnek ve diğer yazılım platformlarına entegre yapıda ideal bir simülasyon altyapısı oluşturmaktadır.

Kısacası Siber-Fiziksel Sistemler, dolayısıyla da Endüstri 4.0, bugün belki hayal bile edemediğimiz çözümlerin üretilmesi, kaynak kullanımının iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması anlamında gelecek vaat etmektedir.