Siber Güvenlik

Dijitalleşen üretim süreçlerine yapılabilecek siber saldırıları önlemek, dijital dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için hayati önem taşımaktadır.

Sanal ortamlar, uzaktan erişim imkanları, bulut üzerinde saklanan veriler… Bu ve benzeri imkânların getirdiği avantajlardan tam olarak yararlanabilmek için, söz konusu ortamlarda güvenliğin de maksimum düzeye çıkarılması gerekmektedir. Çünkü bilgiler, özellikle de işletmelere ait veriler çok değerlidir.

Bilgi ve veri güvenliği, endüstri için de kritik önem taşımaktadır. Üretimdeki her noktanın birbiriyle güvenli şekilde iletişim kurabilmesi, farklı tesislerin etkileşime girebilmesi, üretimde optimizasyonun temel anahtarlarından birini oluşturmaktadır. Üstelik bütün dünyada gerçekleşen bu süreçlerin temeli de bilgi ve veri aktarımına dayanmaktadır. Rekabetin böylesine yoğun olduğu bir alanda da aktarılan verilerin güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, Sanayide Dijital Dönüşüm - Endüstri 4.0 hem Siber Güvenlik ortamları sağlama hem de Siber Güvenlik'ten yararlanma anlamında çok önemli bir noktada bulunmaktadır.

Güvenlik tehditlerinin en yaygın görülenlerinden biri, eski cihazlar ile yenileri arasında kurulan bağlantılarda oluşan sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar bilgi güvenliği ihlallerinin yanı sıra tüm üretimi tehdit eder hale bile gelebilmektedir.

Endüstri 4.0 ortamında ise verilerin sadece yetkili kişilere açık olması, veri kaynaklarının ve bütünlüğünün doğrulamasının yapılabilmesi önem kazanmaktadır. Örneğin bir üretim tesisinde, kritik verilere sadece ve sadece yetkili kişilerin ulaşabilmesi gerekmektedir. Tesisteki cihazlara girilen bilgilerin de güvenilir kaynaklardan gelmesi ve doğruluğunun risk altında olmaması için her türlü önlemin alınması şarttır. Böylece Yıldızgen'in sunduğu çözümler ile, işletmeler bilgi birikimlerini ve verilerini koruma altına alabilmektedir. Bu bağlamda Endüstri 4.0 da, hem güvenliği geliştirmeye hem de güvenlikten güç alarak gelişmeye devam etmektedir.