ENDÜSTRİYEL NESNELERİN İNTERNETİ-EKİPMAN YÖNETİMİ


 

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti - Ekipman Yönetimi

Nesnelerin interneti ile üretimde kullanılan makineler, bilgisayarlar ve otomasyon sistemleri veri üretir hale gelerek bakım, enerji tüketimi gibi birçok alanda veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılmaktadır.

Önceleri internet, insanları tüm dünyaya ve birbirine bağlayan bir ortam sunmaktaydı. Bugün ise Nesnelerin İnterneti’nden, yani cihazların başka cihazlarla iletişim kurarak hayatı kolaylaştırmasından söz etmekteyiz. “Nesnelerin, yani cihazların fiziksel olarak birbirlerine ve fonksiyonel olarak internete bağlanması” şeklinde özetleyebileceğimiz bu sistem, günlük yaşantımızı kolaylaştırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin akıllı ev teknolojileri, Nesnelerin İnterneti çözümüne dayanmaktadır. Buzdolabınız, eksik malzemeleri belirleyip cep telefonunuza mesaj gönderiyorsa, bunu Nesnelerin İnterneti sayesinde yapabilmektedir.

Gartner’ın araştırmasına göre 2020 yılında 1,9 trilyon dolarlık bir pazara dönüşmesi beklenen Nesnelerin İnterneti sadece kişisel hayatlarımızda değil, üretimde de önemli bir yere sahip olacaktır. Yine tahminlere göre, 2020 yılında 20 adet evsel cihazın internete göndereceği veri miktarı, 2014’teki toplam internet trafiğinden daha büyük olacaktır. O halde artık Nesnelerin İnterneti’nden değil, Her Şeyin İnterneti’nden söz etmenin zamanı geldi demektir. Ve bu “her şey” endüstriyel süreçleri de kapsamaktadır.

Nesneler arasındaki etkileşimin ürettiği veriler, endüstriyel süreçleri çok daha kontrollü şekilde yürütebilmemizi, daha detaylı analizler yapabilmemizi, çok daha dinamik ve etkin kararlar alabilmemizi sağlayacaktır. “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti” olarak da adlandırılan bu yapı sayesinde akıllı fabrikalar daha da akıllı hale gelecektir. Böylece pek çok farklı ve karmaşık yapıda ürün daha kısa sürede ve optimum kalitede üretilebilecektir.

Üretimdeki makineler, ürünler, ekipmanlar ve çalışanları, ”nesnelerin interneti” konsepti ile muhteşem bir network ağı üzerinden birbirleriyle iletişime geçirecek altyapılar yakın geleceğe damgasını vuracaktır. Makinelerin hem IT sistemleri ile hem de birbirleriyle iletişim halinde olmaları, günümüz teknolojileri ile M2M (Makineden makineye) entegrasyon ortamı ile mümkündür. M2M teknolojileri, makinelerin kendi türünden diğer cihazlarla hem kablolu hem kablosuz sistemler üzerinden haberleşmesi esasına dayanmaktadır. Yıldızgen'in geliştirdiği gerçek zamanlı ve merkezi olmayan iletişime dayalı bu teknolojiler ile zaman kaybı yaşamaksızın, gecikmeden karar verme olanağı sunulmaktadır.