Büyük Veri ve İleri Analiz

Küresel düzeyde üretilen devasa veri (büyük veri) ileri tekniklerle analiz edilerek şirketlerin rekabet gücünü geliştirmek için kullanılmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin bilgi teknolojileri dünyasına kazandırdığı en önemli iki kavram “Büyük Veri” ve “Analitik” olmuştur. Cihazlar ve sistemler tarafından üretilen verilerin hacimsel büyüklüğü, bu verilerin işlenmesi konusunu da gündeme getirmiştir ve böylece veri analitiği uygulamaları yaygınlaşmıştır. Cisco’nun 2013 tarihli “The Internet of Everything” araştırmasının sonuçlarına göre, 2016 yılı itibariyle sisteme bağlanan elektronik cihaz sayısı 20 milyarı aşacak ve bu cihazlardan toplanan veri boyutu zetabayt’lara (1 zetabayt=1 milyar terabayt) ulaşacaktır. Böylesine büyük miktarda verinin güvenli sistemler üzerinde tutulup analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi sayesinde, özellikle işletmeler değerli bilgiler edinmeye başlamaktadır. Oluşabilecek hatalar öngörülüp önlem alınabilirken, fırsatlar da önceden fark edilip hızla eyleme geçilebilmektedir. Servis-bakım süreçleri kolaylaşırken üretim maliyetleri düşürülebilmektedir. Kısacası, müşteri beklentilerinden pazar hareketlerine kadar her konuda analizler ve öngörüler kolaylaşarak karar alma süreçleri ve değer zincirleri iyileştirilmektedir.

Bu boyutlara ulaşan verilerin güvenli şekilde saklanması ve işlenmesi, üstelik bu süreçlerin gerçekleştirileceği altyapı ortamının her ölçekte işletme tarafından kullanılabilir olması, Sanayide Dijital Dönüşüm - Endüstri 4.0 uygulamaları sayesinde geliştirilmektedir. Tüm işletmelerin faydalanabileceği altyapıların, Endüstri 4.0 çerçevesinde oluşturulmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir. Böylece Yıldızgen olarak büyük verinin ve analitiğin gücünün her işletmeye sunulmasını hedeflemekteyiz.

Üretim sürecinde büyük verinin yönetimi, yakın geleceğin en önemli konu başlıkları arasında yer alacaktır. Üretimdeki her bir kaynağın internete bağlı ve büyük veri iletişiminin birer parçası olacağı düşünülürse, bu veri trafiğini iyi yönetecek ortamların geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirdiğimiz çözümlerle, üretimde farklı kaynaklardan (sensör, PLC, ERP, MES) gerçek zamanlı ya da stream şeklinde gelen verileri, geçmiş verilerle birlikte buluşturarak farklı modellerde ve senaryolarda uygulamalar geliştirmek mümkündür. Bu konuda, “Kestirimci bakım” ve “Fraud Detection” senaryoları bugün için en çok uygulanan örneklerdendir. Nihai hedef, üretim datasını gerçek zamanlı karar vermeyi sağlayacak şekilde en etkin olarak kullanabilmektir.