Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik

Gerçek hayatın ve durumların bilgisayar destekli olarak sanal biçimde oluşturulmasını sağlayan teknolojiler, üretim süreçlerinde verimliliğin artmasını ve maliyetin azalmasını sağlamaktadır.

Dijital Dönüşüm – Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren yüksek teknolojili uygulamalardan biri de “simülasyon”, dolayısıyla Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik çözümleridir.

1962’de Morton Heilig’in geliştirdiği Sensorama adlı cihazla başlayan Sanal Gerçeklik yolculuğunda bugün Oculus Rift’e ya da Google Glass projesine ulaşan bir noktaya gelinmiştir. Bu alandaki gelişmeler tüm hızıyla sürerken, Sanal Gerçeklik kavramı sadece video oyunları ve eğlence sektörüyle sınırlı kalmamaktadır. Bu teknoloji askeri uygulamalardan sağlık sektörüne; eğitimden turizme, mimariye ya da satış-pazarlamaya kadar pek çok farklı alanda uygulanmaktadır. Endüstriyel üretimdeki planlama, tasarım, üretim, servis, bakım, test ve kalite kontrol gibi her noktada Yıldızgen tarafından sanal gerçeklik çözümleri geliştirilebilmektedir.

Bir Sanal Gerçeklik uygulaması olarak, bir fabrikanın ne kadar verimli çalışacağını görmek için fabrikanın fiziksel olarak kurulmasını beklemeden Endüstri 4.0 çerçevesinde fabrika sanal ortamda kurulabilmekte, çalıştırılabilmekte ve analiz edilebilmektedir. Sadece fabrika geneli değil, tek tek tüm üretim süreçleri ya da makineler de incelenip detaylandırılabilmektedir. Örneğin, makinelerin servis ve bakımından sorumlu personel sanal ortamda uygulamalı eğitim alabilmekte, makinelerin ulaşılamayan parçaları dahi gözlemlenebilmekte, hata olasılıkları öngörülebilmektedir.

Endüstri 4.0 kapsamında Sanal Gerçeklik’ten en çok yararlanan sektörlerden biri otomotivdir. Bu sektörde sadece üretim değil, satış aşamasında da Sanal Gerçeklik kullanılmakta ve potansiyel müşteriler, araç satın almadan önce simülasyon aracılığıyla sürüş deneyimi yaşayabilmektedir. Ayrıca opsiyonel uygulamalar, renk ya da aksesuar değişiklikleri gibi seçenekler de Sanal Gerçeklik ortamında sunulmaktadır.

Artırılmış gerçeklik senaryolarının üretim sahasındaki uygulama alanı her geçen gün artmaktadır. Operatörlerin üretimdeki fiziksel dünyanın (ürün, makine vb.) yanı sıra dijital ortamda oldukça zengin interaktif datalara ulaşması (iş talimatları, ürün çizimleri, makine durum bilgisi, bakım bilgileri vb.) ve bilgi paylaşımının dijitalleşmesi ile daha iyi kalitede ve daha verimli ürün üretilmesi hedeflenmektedir. YILDIZGEN olarak “Augmented & Cyber Reality / Artırılmış ve Sanal Gerçeklik” uygulamalarımızla saha servis süreçlerinden, bakım süreçlerinin yürütülmesine, farklı senaryolarda çözümler geliştirmekteyiz.