YILDIZGEN BİLGİLENDİRME KANALI


İŞ MAKİNELERİ PERİYODİK KONTROLÜ

İŞ MAKİNELERİ PERİYODİK KONTROLÜ

Şantiyelerde ve inşaat alanlarında; zemin kazma, harfiyat yükleme, malzeme taşıma, zemin düzeltme gibi amaçlarla kullanılan paletli kepçeli kazıyıcı (excavator), silindir, kırıcı vb iş makinelerinin yetkili makine mühendisleri tarafından yıllık olarak periyodik kontrollerinin (muayenelerinin) yapılması ve çalışabilirliğine dair uygunluk raporunun hazırlanması gerekmektedir. Kontrolsüz bir şekilde kullanılan iş makinelerinin uygunsuzluğu yüzünden oluşabilecek iş kazaları sonucu yeterli önlem alınmadığından dolayı bilinçsiz taksirden dolayı para cezalarının yanında hapis cezalarına varan adli cezalarla muhatap olunabilir. 

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

İSKELE STATİK RAPORU

İSKELE STATİK RAPORU

İnşaatlarda kullanılan iskelelerin İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına ve ilgili standartlara uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu konuda "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" proje sorumlularına (şantiye şeflerine) ve şantiyede görevli sağlık ve güvenlik koordinatörlerine (iş güvenliği uzmanlarına) açıkça sorumluluk yüklemektedir. Aynı yönetmelikte, iskeleler için ayrı bir bölüm oluşturulmuş ve bu bölümde iskelelerin uygun olması gerektiği standartlar ve koşullar açıkça belirtilmiştir. Biz de bu konudaki ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere, kullandığınız iskelelerin kullanım amacına uygun olup olmadığına dair gerekli incelemeleri yapmak üzere iskelenin fiziksel yapısını modelleyen statik hesaplamalarının yapılması gerekmektedir.

İskelelerin Periyodik Kontrolleri ve Statik Raporlaması ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

Günümüz şantiyelerinin vazgeçilmez ekipmanlarından biri de vinçlerdir. İster kule vinç olsun, ister araçüstü mobil vinç; bu tür ekipmanlar en büyük kazalara sebebiyet verebilecek riskleri taşımaktadır. Bu nedenle hem mevzuat gereği hem de kaza riskini ortadan kaldırma amaçlı, şantiyelerde kullanılan vinçlerin periyodik kontrollerini ihmal etmemek gerekiyor. Ayrıca bu ve diğer tüm ekipmanların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü herhangi bir kaza durumunda bu kişilerin hazırlamış olduğu raporların tarafsızlık ilkesine uymayacağına hükmedilerek geçersiz sayılma ihtimali her zaman vardır. 

Vinçlerin Periyodik Kontrolleri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

YABANCI ÇALIŞANLAR İÇİN İSG EĞİTİMİ (İNGİLİZCE-ALMANCA)

YABANCI ÇALIŞANLAR İÇİN İSG EĞİTİMİ (İNGİLİZCE-ALMANCA)

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenmiş periyot ve sürelerde bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye'de ilk ve tek olarak YILDIZGEN yabancı çalışanlarınıza İngilizce ve Almanca dillerinde, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının öngördüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini verebilir. Eğitimler istenirse işyerinde, istenirse kendi eğitim salonlarımızda verilebilir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

APARTMAN VE SİTELER İÇİN İSG

APARTMAN VE SİTELER İÇİN İSG

Apartman ve Site Yönetimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamındaki, Risk Değerlendirmesinden, Acil Durum Planlarına; İş Ekipmanları Periyodik Kontrollerinden, Acil Durum Tatbikatlarına kadar tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının dışında, bu yönetimlerin tabi olduğu farklı yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Tüm bu yükümlülükler ve düzenlemeler sonucu yapılması gereken çalışmaları adım adım sunarak, apartman ve site yönetimleri için de komple çözüm ortağı oluyoruz. 

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

Sağlık ve güvenlik planı, yapı ve madencilik işlerindeki risklerin değerlendirildiği ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını sağlayan kuralları içeren plandır. "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" hükümlerince bu plan proje başlamadan önce oluşturulmalıdır. Bu planda projenin tüm aşamaları listelenerek, her aşama için kullanılacak ekipmanlar, hizmet alınacak çalışanlar ve alt işveren firmalar belirlenmelidir. Ayrıca her aşama için karşılaşılacak tehlike ve riskler belirlenerek, bu tehlike ve risklere karşı yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ve alınacak önlemler de öngörülmelidir. Projenin ilerleyen safhalarında da, öngörüleyemen bir çalışma olduğunda ya da planın dışına çıkılan bir uygulama yapıldığında, plan güncellenmelidir. İşte tüm bu detayları içeren ve bütün muhatapları koordineli bir şekilde çalışmayı gerektiren Sağlık ve Güvenlik Planı çalışmaları için alanında uzman ve tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımızla hizmet vermekteyiz.

Sağlık ve Güvenlik Planı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

HAVALANDIRMA TESİSATI PROJELENDİRME

HAVALANDIRMA TESİSATI PROJELENDİRME

Sayfa Yapım Aşamasında: Test İçeriği: 22.10.2015

 

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin.

 

 

......

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Sayfa Yapım Aşamasında: Test İçeriği: 22.10.2015

Patlamadan korunma dokümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır

 

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin.

 

......

1 2 >